คุณกำลังฟังรายการรายงานพิเศษ
“สมเด็จพระเทพฯ” ...ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน