คุณกำลังฟังรายการรายงานพิเศษ
ในหลวง ..แบบอย่างแห่งความเป็นเลิศและเรียบง่าย